Nastavení SMS zpráv

V tomto článku si popíšeme nastavení samotných SMS zpráv. Přejděte opět do menu v administraci, záložky Toret plugins a Woo Go SMS. Budeme se zabývat tabulkou Nastavení notifikací.

Ve sloupci Aktivovat zaškrněte políčko u SMS, kterou chcete aktivovat, to znamená, která bude zákazníkům nebo administrátorovi e-shopu zasílána automaticky, pokud nastane událost ve sloupci Událost.

Pod Událost jsou definovány akce, které mohou nastat a komu bude SMS zasílána. 

Konečně ve třetím sloupci je znění samotné SMS. Texty je možné dle potřeby měnit, ale pozor na zástupné znaky pro ID objednávky či ID produktu. Tyto ponechat, za ně se v SMS objeví ID příslušné objednváky či ID produktu. Pokud tyto budou smazány, nebude SMS tyto informace obsahovat a tím ztratí na významu.  

V případě, že budete chtít odeslat zákazníkovi SMS, která není standartní a není k dispozici v seznamu nahoře, je možné nastavit manuální SMS a odeslat přímo odsud.

Do pole Příjemce SMS zadejte tel.číslo zákazníka, kterému SMS posíláte a do Znění SMS text zprávy. Poté klikněte na tlačítko Odeslat.

Další pluginy pro WooCommerce od Toret